KAROL    K U C H A R S K I     (4.11.1909 – 6.12.1972)

Karol Kucharski urodził się 4 września 1909 roku w Żywcu k. Krakowa i tak jak wielu młodych ludzi przejawiał zainteresowania sportem.

Gdy los rzucił go do Lwowa wstąpił do Klubu Sportowego „Hasmonea” (klub był jednym z założycieli w 1927 roku Polskiej Ligi Piłkarskiej). Próbował swoich sił na boisku piłkarskim, dobrze radził sobie przy stole tenisowym, uprawiał także inne dyscypliny sportowe. Do Gryfic przybył 28 sierpnia 1945 roku wraz ze Szkołą Oficerską Piechoty nr 2 z Lublina. Pełnił obowiązki szefa jednej z trzech kompanii wchodzących w skład Szkoły. Oprócz innych sekcji sportowych istniała przy Szkole drużyna piłki nożnej w której Karol Kucharski zaangażował się jako zawodnik i jeden z organizatorów życia sportowego w mieście nad Regą.

Po rozwiązaniu w maju 1947 roku Szkoły Oficerskiej Wojsk Piechoty Karol Kucharski wraz z innymi osobami przejęli sprzęt sportowy oraz finanse pozostawione przez WKS Bałtyk i na tej bazie 15 maja 1947 roku utworzyli Robotniczy Klub Sportowy Świt. W kolejnych latach był piłkarzem oraz działaczem w KS Związkowiec, KS Unia i KS  Spójnia.

7 marca 1955 roku grupa działaczy z Karolem Kucharskim na czele utworzyła Terenowy Klub Sportowy Sparta, który przejął tradycje poprzednio działających organizacji sportowych na terenie miasta oraz stanowił ich kontynuację. Karol Kucharski był pionierem sportu na Pomorzu Zachodnim oraz Ziemi Gryfickiej, wspaniałym organizatorem, wychowawcą wielu sportowców oraz licznego grona działaczy.

Był pierwszym przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, pomysłodawcą i organizatorem szeregu imprez w różnych dziedzinach sportu i szeroko rozumianej kulturze fizycznej.

Za działalność sportową uhonorowany został Złotą Odznaką Federacji Sportowej „Sparta”, tytułem Honorowego Członka Klubu Sportowego Sparta oraz wieloma innymi wyróżnieniami sportowymi.

Źródło: Monografia Sparty Gryfice – Jan Małkowski